“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 คือวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
319
ปีนี้
60,618
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด