“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

มีกิจกรรมจับไข่ นะคะ และของรางวัลที่น่าสนใจ (จากรูปภาพคือส่วนหนึ่งของรางวัล) กิจกรรมจับไข่จะเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 ในเวลาพักกลางวันนะคะ และมีร้านหนังสือที่น่าสนใจมาจัดจำหน่ายหลายสำนักพิมพ์ในราคาสบายกระเป๋านะคะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,414
ปีนี้
47,730
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด