“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

มีกิจกรรมจับไข่ นะคะ และของรางวัลที่น่าสนใจ (จากรูปภาพคือส่วนหนึ่งของรางวัล) กิจกรรมจับไข่จะเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 ในเวลาพักกลางวันนะคะ และมีร้านหนังสือที่น่าสนใจมาจัดจำหน่ายหลายสำนักพิมพ์ในราคาสบายกระเป๋านะคะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
398
ปีนี้
30,913
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด