“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ขอเชิญชมนิทรรศการ “ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี” (BEAUTY AND UGLINESS : AESTHETIC OF MARSI) นิทรรศการแสดงภาพเขียนของ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ณ ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ทรงเป็นศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น งดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามแนวทางของศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสต์ – แฟนตาสติก (Surrealism – Fantastic Art) ทรงเริ่มศึกษาด้านการวาดภาพด้วยพระองค์เองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กระทั่งทรงมีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับสากล และได้จัดแสดงนิทรรศการอย่างสม่ำเสมอในยุโรป

นิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะนำผู้ชมร่วมค้นหาความหมายแห่งสุนทรียศาสตร์จากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่ากว่า 40 ชิ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ภัณฑารักษ์นิทรรศการ ได้เลือกหยิบมุมมองเกี่ยวกับการตีความเรื่องสุนทรียศาสตร์ในผลงานของหม่อมเจ้ามารศีฯ มานำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ตลอดจนภาพวาดเส้น วัตถุสิ่งของ หนังสือ และภาพยนตร์สารคดีส่วนพระองค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี โดยตีความออกมาเป็นคำสำคัญ 4 คำ ผ่านการจัดแสดง 4 ห้องหลัก ได้แก่ ความงาม (Beauty) ความน่าเกลียด (Ugliness) เส้นทางศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีฯ (Chronology of Marsi and Art History) และสัจจะ (Truth)

นิทรรศการ “ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์ – วันอังคาร)

https://www.facebook.com/TheNationalGalleryThailand/photos/a.1375777075886978/1375777129220306/?type=3&theater

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,690
ปีนี้
74,990
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด