“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมภาษาอังกฤษในงาน TU Open House 2020 => http://bit.ly/tuenginvitation2019

วันที่ 9 มกราคม 2563
1. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest)
ระเบียบการแข่งขัน => http://bit.ly/speech2020
สนใจสมัครแข่งขัน => http://bit.ly/speechcontest2020
2. การการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
ระเบียบการแข่งขัน => http://bit.ly/spellingbee_2020
สนใจสมัครแข่งขัน => http://bit.ly/spelling2020

วันที่ 10 มกราคม 2563
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ English Proficiency Test
รายละเอียดกิจกรรม => http://bit.ly/engproficiencytest
การสมัคร => http://bit.ly/engtest2020

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,528
ปีนี้
47,601
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด