“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

แจ้งให้ทราบนะคะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้บริการงานห้องสมุดในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,203
ปีนี้
23,639
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด