“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

แจ้งให้ทราบนะคะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้บริการงานห้องสมุดในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,413
ปีนี้
39,986
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด