“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

เวลาเปิดทำการ   : วันจันทร์-พฤหัสบดี     เวลา 07.00 – 16.30 น.    

                              : วันศุกร์                          เวลา 07.00 – 07.30 น.

เวลาเปิดให้บริการ : เช้า                             เวลา 07.00 – 07.30 น.

                              : กลางวัน                        เวลา 11.10 – 12.10 น.

                              : เย็น                                เวลา 14.00 – 16.30 น.

                              : วันศุกร์                           เวลา 11.00 – 16.00 น.

- สำหรับหนังสือให้บริการยืม-คืน ได้ 7 วันเหมือนเดิมนะคะ

- นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,826
ปีนี้
25,316
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด