“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ยืมหนังสือวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/65 ได้ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายนนี่เท่านั้นนะคะ สำหรับนักเรียนคนใดที่มีหนังสือค้างส่ง ให้คืนได้ตามปกติจนกว่าจะปิดภาคเรียนค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,651
ปีนี้
52,417
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด