“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ พุธที่ 21 กันยาย - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 หอสมุดจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2/2565

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,531
ปีนี้
47,604
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด