“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (19 กันยายน พ.ศ.2489 - ) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการรัฐมนตรีว่าการฯ) และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ.9293 และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับ ที่ 3 ของประเทศแผนกวิทยาศาสตร์ ได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศึกษาขั้นปริญญาตรีที่ Williams College, ศึกษาขั้นปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ M.I.T.

การทำงานนายชัยวัฒน์ ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี ได้เป็น ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2541 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการ) ในปี พ.ศ.2539 และช่วยงานบริหารนโยบายเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลหลายชุด

นอกจากนั้นยังทำงานด้านการเงินการธนาคาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย (2547-2553) และเป็นรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2549-2551) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์อีกด้วย

งานด้านวรรณกรรมเป็นนักเขียนใช้นามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊” เขียนหนังสือสารคดีในแนวสาระบันเทิง มีผลงานมากกว่า 10 เล่ม เคยเป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมเช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,683
ปีนี้
74,983
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด