“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
 16 ส.ค. 66 : งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 16 สิงหาคม 2566 มีกิจกรรมร้อยสร้อยข้อมือ ณ ห้องโถ่งชั้น 1 นะคะ
 7 ต.ค. 65 : หอสมุดปิดให้บริการภาคเรียที่ 1/2565
 2 ก.ย. 65 : นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายนนี่เท่านั้น
 17 พ.ค. 65 : ประกาศเวลาให้บริการยืม-คืน ภาคเรียนที่ 1/65
 8 ก.ค. 63 : แจ้งให้ทราบนะคะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้บริการงานห้องสมุด
 28 ก.พ. 63 : สรุปสถิติการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563
 28 ก.พ. 63 : ข้อมูลอำนวยความสะดวกเบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ สนามสอบ อิมแพค เมืองทองธานี
 4 ม.ค. 63 : คืนสู่เหย้าเหล่าต้นกล้า เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 28 ธ.ค. 62 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน TU Open House 2020
 20 ธ.ค. 62 : เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันเกิดครบรอบ 83 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันค่ะ
 25 ม.ค. 62 : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
 30 พ.ย. 61 : ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 9 พ.ย. 61 : เชิญชมนิทรรศการแสดงภาพเขียนของ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ณ ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561
 9 พ.ย. 61 : ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 31 ส.ค. 61 : ประกาศ !!! งดยืมหนังสือนะคะ
 17 ส.ค. 61 : วันจันทร์ที่ 20-23 สิงหาคม นี่ ขอเชิญชวนนักเรียน บุคคลากร และคุณครูทุกท่านเข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ ด้านหน้าหอประชุม
 3 ส.ค. 61 : บอร์ดเกม สนุก ๆ รอคุณอยู่ ณ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
 14 มิ.ย. 61 : โครงการระบบสื่อสาร : ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 26 ม.ค. 61 : 80 ปีคืนสู่เหย้า เราคือเตรียมอุดม
 26 ม.ค. 61 : เปิดตัวไลน์สติกเกอร์ “เด็กเตรียมฯ” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี รร.เตรียมอุดมศึกษา
 22 ธ.ค. 60 : ขอเชิญชวนศิษย์เตรียมอุดมศึกษา ทุกรุ่น ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน “ต.อ. นิทรรศ ๘ ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา” วันที่ 11-13 มกราคม 2560
 15 ธ.ค. 60 : ขอเชิญชวนครู บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งและวันเกิดของโรงเรียนในวันที่ 3 มกราคม 2561
 17 พ.ย. 60 : ประกาศ !!! เลื่อนพิธีปิดกีฬาสี
 17 พ.ย. 60 : แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 22 ก.ย. 60 : ประกาศ !!! นักเรียนทุกคนรับใบแจ้งผลสอบที่ห้องเรียนวันที่ 26 กันยายน 2560
 22 ก.ย. 60 : วันเปิดภาคเรียนที่่ 2 คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 8 ก.ย. 60 : ประกาศ !!!!! นักเรียนที่ยืมหนังสือสามารถคืนได้ภายในวันที่ 19 กันยายน
 17 ส.ค. 60 : ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ยินดีให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่และครู
 10 ส.ค. 60 : ประกาศ !!!! วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ห้องสมุดปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปนะคะ
 15 มิ.ย. 60 : พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
 13 มิ.ย. 60 : ขอเชิญผู้ที่สนใจ ชมการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
 12 มิ.ย. 60 : ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๘๑)
 7 มิ.ย. 60 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ
 24 ก.พ. 60 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 24 ก.พ. 60 : ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘๐)
 24 ก.พ. 60 : ประกาศ !!!! หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
 7 ธ.ค. 59 : ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตาจังหวัด ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 18 พ.ย. 59 : ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 18 พ.ย. 59 : ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคคลากรเจ้าหน้าที่ชมนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 14 พ.ย. 59 : ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘๐) ประเภทโควตาจังหวัด
 18 ต.ค. 59 : อนุสนธิคำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ๒๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
 26 ส.ค. 59 : จดหมายข่าวเตรียมอุดม ฉบับที่ 1/2559 เดือนสิงหาคม
 8 ก.ค. 59 : สอบกลางภาคระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ภาคเรียนที่ 1
 11 พ.ค. 59 : วันที่ 11 พฤษภาคม ห้องสมุดขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมงานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 6 มี.ค. 59 : ประกาศสนามสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 26 ก.พ. 59 : "79 ปี คืนสู่เหย้า เรารัก ต.อ."
 12 ก.พ. 59 : งดบริการยืมหนังสือ
 22 ม.ค. 59 : กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559
 8 ม.ค. 59 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อรับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 17 คน จาก 18 คน
 6 ม.ค. 59 : วันที่ 12-13 มกราคม มีงาน Open House ชมรมนิทรรศ
 25 ธ.ค. 58 : คำขวัญวันเด็ก ปี 2559
 11 พ.ย. 58 : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ปิดการเรียนการสอน
 5 พ.ย. 58 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ทำพิธีปิดกีฬาสี
 5 พ.ย. 58 : วันที่ 4 ธันวาคม กีฬาตอ.-ตท.
 30 ต.ค. 58 : วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ทำพิธีเปิดกีฬาสี
 17 ก.ค. 58 : งานห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนเข้าใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิก (e-book) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 15 มิ.ย. 58 : สมัครสมาชิกห้องสมุด
 6 ก.พ. 58 : งดบริการยืม-คืนหนังสือ
 25 ก.ย. 57 : อบรมการใช้งาน E-Book
 25 ก.ย. 57 : เว็บที่เกี่ยวข้องกับหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
 12 มิ.ย. 57 : สมัครสมาชิกห้องสมุด
 8 พ.ค. 57 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานและดูแลบริหารจัดการ Website ห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"
( 1 of 1 )1
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,644
ปีนี้
74,944
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด